Výměna, vrácení zboží

Výměna/vrácení zboží ve stanovené lhůtě

Jak postupovat, když zakoupené zboží chcete vrátit?

  • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.*
  • Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
  • Rozbalením zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
  • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží podnikateli.
  • Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit nákupní doklad , který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Jaké dokumenty přiložit k odstoupení od smlouvy?

  • Formulář pro odstoupení od smlouvy (v přípdě, že zákazníck chce zboží vyměnit nebo reklamovat, tento formulář nepřikládá).
  • Kopii nákupního dokladu (faktury).
  • V spodní části zákazník vyplní zaškrtaváci okénko dle potřeb. Dále vyplní popis závady zboží nebo za jaké zboží chce zboží vyměnit.

Jaké dokumenty přiložit k reklamaci nebo výměně zboží?

  • Kopii nákupního dokladu (faktury)
  • V spodní části zákazník vyplní zaškrtaváci okénko dle potřeb. Dále vyplní popis závady zboží nebo za jaké zboží chce zboží vyměnit. Také můžete využít reklamační formulář.

* V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení Vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

 

Kde a jak zboží vracet/vyměňovat

Zboží, které Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje zasílejte na adresu:

Gamisport
Koperníkova 1158
Třinec 73961
Tel.: +420 725 698 888

Také prosíme aby v zásilce bylo zřetelně uvedeno zda zboží vracíte či vyměňujete!

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

 

Bližší informace o tom, jak máte postupovat v případě reklamace, naleznete ZDE.